NÆSTE FOREDRAG:

 

 

 • 6. juni 2017 kl. 07:30  Dorthe Døjbak Håkonsson, professor, ph.d.:


  Kommunikationsmediers betydning for hvorvidt - og hvordan - folk samarbejder  Samarbejde versus egeninteresse er et grundlæggende dilemma i menneskers og organisationers adfærd.

  Samarbejde mellem en virksomheds medarbejdere er essentielt for, at virksomheden kan opnå et fælles mål. Imidlertid består virksomheder af individer, hvis individuelle mål ikke altid er i fuldkommen overensstemmelse med virksomhedens. Dette kan øge lysten til at snyde eller tilbageholde information fremfor at samarbejde. 

  I virtuelle virksomheder foregår samarbejde - eller manglen på samme - via forskellige medier. Imidlertid vides ikke meget om, hvordan medier påvirker menneskers lyst og tendens til at samarbejde frem for at snyde hinanden. 

  Denne Tidlig Tirsdag vil professor ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Dorthe Døjbak Håkonsson, fortælle om forskningsresultater fra et studie, der har testet, hvordan forskellige typer af medier - face-to-face, telepresence, Skype med og uden billede  samt chat - påvirker samarbejdet mellem medarbejdere. Studiet viser overraskende forskelle såvel mellem kvinder og mænds strategier for samarbejde på tværs af medier, som hvad der på tværs af medierne får folk til at afbryde et samarbejde.  Tilmeld dig her