NÆSTE FOREDRAG:

 

 

 • 4. april 2017 kl. 07:30  Leif Vestergaard, professionel leder:


  Stabil drift, vækst og langsigtet succes i en verden der udvikler sig i rasende hast  I stedet for at tale om opgangsledelse versus kriseledelse skal vi tale om professionel ledelse denne Tidlig Tirsdag.

  Foredragsholder er tidl. CEO i EG A/S, Leif Vestergaard, der synes, det er en misforståelse, hvis man ser krisetider som tid til besparelser og højkonjunktur som tid til investeringer.   

  Professionel ledelse er der konstant behov for. Kapitalmarkedet, kunder, forretningspartnere i værdikæden, bestyrelse og medarbejdere vurderer hele tiden ledelsens performance op mod alternativet. For der er altid et alternativ: 
  Hvor godt gør de det? Skal vi satse på dem, eller er der andre, der vil være bedre til at føre virksomheden videre? Ledelsen er konstant under pres for at sikre optimal performance. 

  Ledelsen skal kunne balancere stabil drift, vækst og langsigtet succes uanset konjunkturen - og med en omverden, der udvikler sig i rasende hast. Det er professionel ledelse anno 2017 - og det er netop det, denne Tidlig Tirsdag kommer til at handle om.  Tilmeld dig her